Naturen på lida

Naturen på Lida är den stadsnära skogen, en plats där man både kan finna lugnet och det enkla äventyret. Upplev en ovanligt vacker och värdefull del av den Sörmländska natur.

Terrängen är kuperad med knotiga tallar på magra hällmarker och högrest granskog i sluttningar och dalsänkor. Lövträd klär vägar, bryn och åkerkanter i ljus grönska. I Lidaskogen finns också gott om små mossar och kärr med växter som skvattram och odon. Skogen är rik på gamla och döda träd. De är hem för en stor mängd skalbaggar, svampar, lavar och mossor. Bland dessa finns sällsynta arter som kandelabersvamp, tallticka och lunglav.

Lida naturreservat sedan år 2010

Naturreservatet bildades av Botkyrka kommun 2010 och är 825 hektar stort. Ändamålet med Lida naturreservat är att bevara och utveckla natur-, frilufts- och upplevelsevärdena knutna till de vidsträckta skogsområdena runt Lida friluftsgård och sjön Getaren. De naturskogsartade miljöerna samt deras skyddsvärda växt-, svamp- och djurliv ska bevaras i väsentligen orört skick.

850

hektar stort är Lida naturreservat

En naturpärla

Under 2015 röstade allmänheten fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige, ett för varje län, i Världsnaturfonden WWFs sommarkampanj Svenska Pärlor. Det är platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse för naturupplevelser. För Stockholms län framröstades Kagghamraån. Åsystemet som sträcker sig genom Botkyrka kommun är känd för sin havsvandrande öringsstam och en i övrigt rik flora och fauna. Lida naturreservat är beläget i den norra delen av åsystemet. Vi instämmer, det är en svensk pärla!

Läs mer

På Lida finns massor av olika aktiviteter utomhus.

www.lida.se/aktiviteter

Den urbana konsten pryder hela Subtopia

På Subtopia pryder konsten var och varannan vägg – den är en integral del av vad som gör området unikt. Mest stolta är vi över Utomhusgalleriet – nära 40 verk i urban konst som pryder dörrar, murar och lastkajer. Där samlas konst från internationella stornamn till lokala talanger. Och många är de fantastiska berättelserna om hur konsten kom dit. 

Utomhusgalleriet fick sin start för snart tio år sedan, ironiskt nog på grund av nolltoleransen mot graffiti och kulturen kring den. Efter en framgångsrik utställning med den brittiska konstnären och galleristen Pure Evil så fick Scarlett Gallery i Stockholm kontakt med den belgiske stjärnkonstnären ROA och bjöd in honom till att ställa ut i Stockholm. För tillfället hade de kontaktat olika aktörer och ordnat väggar som ROA skulle måla på, men när konstnären väl anlände till Sverige så ställde alla in. Det var då som någon tipsade Scarlett Gallery om Subtopia och en stor grävling (bild i topp) och nästan 40 verk senare så är resten historia. Samarbetet med Scarlett Gallery har gett området många av dess verk.

oplanerade tillskott

Mönstret har också flera gånger varit detsamma – att Utomhusgalleriet har fått tillskott som Subtopia inte varit med och kurerat. Senast det hände så började små igelkottsmålningar dyka upp runt vår öppna vägg som är fri att måla på vardagar efter 17 och på helgerna. Ingen visste vem det var som målat dem, men snart luskade vi fram det genom våra kontakter i graffiti-kretsar: konstnären heter Rein och är från Stockholm. Eftersom Rein redan målat på området så frågade Subtopia om han inte ville skapa en större målning på en av våra portar, och det ville han gärna.

rein
Konstnären Reins verk finns bredvid entrén till Subtopias lokal Loftet.
nonna
Nonnas geishor finns bl.a. nära entrén till Changers Hub i Subtopias kluster.

Detektivarbete

Det här med att saker bara dyker upp är extra kul. Med verket innan Rein var det likadant, det bara dök upp två verk i foto på metall, ögon på koppar fästa på olika pelare på området. Verken är väldigt unika, men vi hade ingen aning om vems de var. Vi startade ett detektivarbete och hörde oss för i kretsarna igen, men där visste ingen heller vem det var. Då skickade vi ut frågan i ett mejl på internposten för de aktörerna i området. Det visade sig att någon från cirkusverksamheten bredvid oss, Cirkus Cirkör, kände igen konstverken som tillhörande den amerikansk-spanska konstnären Adine. Vi fick hennes Instagram och kontaktade henne för en intervju. Då fick vi reda på att hennes bror studerat på Cirkör, och att hon kände till området sen tidigare men inte visste att det var ett “litet Mecka” för konst förrän hon besökte Subtopia. Då bestämde hon sig för att göra ett litet bidrag.

En annan slump med en släkting var när den kände svenske graffitikonstnären Ziggy gjorde en dörr med sitt säregna mystiska språk i lager och några pelare med hans kända dödskallar. Ziggys svärmor, som också är konstnär, svängde förbi området och när hon såg alla verk så bestämde hon sig för att placera ytterligare två verk, två pop-art geishor, på området. 

Vi har haft jättetur som fått allt från lokala talanger till internationella storstjärnor att pryda våra väggar, murar och dörrar med deras vackra konst. Utomhusgalleriet fortsätter att växa och bidra till Subtopias unika profil. Kom gärna förbi och kolla in en unik samling konstverk! Eller varför inte överraska dina anställda eller medarbetare med en tur i galleriet när du har konferens på Subtopia? Hör av er så löser vi en tur. 

Konstvandring

Alla konstverk i Subtopias utomhusgalleri finns samlade i en digital karta.

www.subtopia.se/konstvandring

Hågelbyparkens historia

Hågelbyparken är i grunden skapat av telefonfabrikören Lars Magnus Ericsson och hans fru Hilda under åren 1911–1922. Botkyrka kommun äger gården sedan 1964 och idag driver Upplev Botkyrka folkparken Hågelbyparken.

Byggnaderna och gårdsmiljön

Lars Magnus och Hilda Ericsson köpte Hågelby gård år 1906 och förverkligade sedan sin vision om att bygga upp en mönstergård och ett modernt lantbruk.

Hågelby gård utformades till stor del av Lars Magnus Ericsson själv. Han var en stor innovatör, det gällde allt från telefoner till byggteknik och jordbruk. Här bedrev han och Hilda sedan fullskaligt jordbruk och odlade frukter och bär.

Klockhuset där bland annat Café Anna Giertz håller till.

Hågelby gård & herrgården

Hågelbyparkens huvudbyggnad är en elegant herrgård i klassicistisk stil, byggd år 1915–1917. Den är ritad av Hjalmar Cederström & Uno Berg Arkitektbyrå i Stockholm. Byggnadens stomme är i tegel men mycket av utsmyckningarna är i betong.

Lars Magnus och Hilda Ericsson bodde i huvudbyggnaden och Lars Magnus valde själv ut platsen. Det sägs att han först lät tillverka ett trätorn som flyttades runt på gården, för att från tornets topp kunna välja ut platsen med den bästa utsikten. Till slut bestämde han sig för att bygga huvudbyggnaden mellan de två gravkullarna från vikingatiden.

Historisk promenad

Ta en historisk promenad med hela familjen i Hågelbyparken.

www.hagelby.se/historia/