Hågelbyparkens historia

Hågelbyparken är i grunden skapat av telefonfabrikören Lars Magnus Ericsson under åren 1911–1922. Botkyrka kommun äger gården sedan 1964 och idag driver Upplev Botkyrka folkparken Hågelbyparken.

Byggnaderna och gårdsmiljön

Lars Magnus, LM, Ericsson köpte Hågelby gård år 1906 och förverkligade sedan sin vision om att bygga upp en mönstergård och ett modernt lantbruk.

Hågelby gård utformades till stor del av LM Ericsson själv. Han var en stor innovatör, det gällde allt från telefoner till byggteknik och jordbruk. Här bedrev de sedan fullskaligt jordbruk och odlade frukter och bär.

Klockhuset där bland annat Café Anna Gierts håller till.

Hågelby gård & herrgården

Hågelbyparkens huvudbyggnad är en elegant herrgård i klassicistisk stil, byggd år 1915–1917. Den är ritad av Hjalmar Cederström & Uno Berg Arkitektbyrå i Stockholm. Byggnadens stomme är i tegel men mycket av utsmyckningarna är i betong.

LM Ericsson bodde i huvudbyggnaden och han valde själv ut platsen. Det sägs att han först lät tillverka ett trätorn som flyttades runt på gården, för att från tornets topp kunna välja ut platsen med den bästa utsikten. Till slut bestämde han sig för att bygga huvudbyggnaden mellan de två gravkullarna från vikingatiden.

Historisk promenad

Ta en historisk promenad med hela familjen i Hågelbyparken.

www.hagelby.se/historia/