Upplev Botkyrkas styrelse

 • Bo Claesson, Kristdemokraterna, Ordförande
 • Inger Ros, Socialdemokraterna, Vice ordförande
 • Anna-Maria Engqvist, Socialdemokraterna, Ledamot
 • Ulf Andersson Greek, Socialdemokraterna, Ledamot
 • Jimmy Baker, Moderata samlingspartiet, Ledamot
 • Carl-Gustaf Rosensvärd, Sverigedemokraterna, Ledamot
 • Anna Marmling, Tullingepartiet, Ledamot
 • Johan Redén, Socialdemokraterna, Suppleant
 • Märta Engelberth Fridell, Moderata samlingspartiet, Suppleant
 • Max Möllerström, Sverigedemokraterna, Suppleant
 • Therese Karlsson, Vänsterpartiet, Suppleant
 • Therese Sallhed, – , Suppleant
 • Herbert Falck, Centerpartiet, Suppleant
 • Deniz Bulduk, Miljöpartiet de gröna, Suppleant
Bo Claesson

Bolagsordförande Upplev Botkyrka

 

070-585 73 96
bo.claesson@barrviken.se


Så fungerar Upplev Botkyrkas styrelse

Upplev Botkyrka är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Botkyrka kommun. Bolagets styrdokument såsom bolagsordning, ägardirektiv och uppdrag fastställs av fullmäktige.

Bolaget har en styrelse bestående av förtroendevalda lokalpolitiker. Sammansättningen i styrelsen speglar i stort hur fördelningen ser ut i fullmäktige. Det enda parti som inte finns representerad i styrelsen men i fullmäktige är Vänsterpartiet.

Styrelseledamöter (7) och suppleanter (7) nomineras av sitt parti och väljs av fullmäktige samt bekräftas av bolagsstämman. Mandattiden är densamma som för mandatperioden i kommun, region och stat (4 år). En ledamot eller suppleant väljs politiskt men företräder inte ett parti i styrelsen, utan sig själv och ska sätta bolagets bästa i första hand.

Arbetet i en bolagsstyrelse är kollektivt, till skillnad från nämndarbetet som till sin natur bygger på att det bland ledamöterna finns olika politiska uppfattningar.

Fullmäktige väljer även ordförande och vice ordförande samt utser Lekmannarevisorer (2).

Bolaget har bolagstämma i slutet av april varje år och där fastställs bland annat årsredovisningen.