resultatet

positivt resultat trots pandemin

Upplev Botkyrka rapporterar en vinst på 611 tkr för 2020 efter att ha betalat tillbaka det statliga stödet för korttidspermitteringar. Resultatet kommer bland annat efter oväntat hög efterfrågan och beläggning på företagets kommersiella lokaler.


Upplev Botkyrka rapporterar ett resultat på 611 tkr i vinst (57tkr) för 2020. Samtidigt gick omsättningen ner från 57 mkr till 50 mkr efter att evenemang ställts in på grund av pandemin. 

2020 blev ett år skilt från alla andra. Innan pandemin stängde ned de flesta planerade evenemangen så hann Subtopia med cirkusfestivalen Cirkusmania, och Hågelbyparken genomförde en del barnteater. Vissa evenemang gick att anpassa till gällande restriktioner, en del genomfördes istället digitalt, men i övrigt fick det mesta ställas in.

Efterfrågan på Subtopias kommersiella lokaler ökade dock, bland annat med fler tv-inspelningar. Besöksantalet på både Lida och Hågelbyparken ökade också markant då bägge blev tillflyktsorter under en sommar med pandemi. På Lida strömmade besökare ut i naturen som aldrig förr och det noterades ett besöksrekord under sommaren.

Vi fortsätter att leverera samhällsnytta till medborgarna och människor utanför Botkyrka. Under 2020 tror jag att detta har varit extra viktigt. På Lida och i Hågelbyparken har vi exempelvis haft fler besökare under sommaren än ett normalt år.

Krister Kalte, VD Upplev Botkyrka

Under året permitterades också sju medarbetare på Subtopia kopplade till den kommersiella verksamheten. Men permitteringarna avbröts när förfrågningarna och intäkterna ökade och bolaget återbetalade senare hela stödet. 

Jag är så glad att vi lyckats attrahera Botkyrkaborna till våra verksamheter trots reducerade aktiviteter på grund av pandemin. Det är också glädjande att vi lyckas göra ett så bra resultat och dessutom efter att ha betalat tillbaka det statliga stödet för korttidspermitteringar.

Inger Roos, bolagsordförande Upplev Botkyrka
Krister Kalte

VD Upplev Botkyrka

Tel. 0708-861305

krister.kalte@hagelby.se

Inger Roos

Bolagsordförande Upplev Botkyrka

Tel.  073-9145124

inger.ros@tumba.hjart-lung.se